Multikomfort

Multikomfort er en standard utviklet for at du skal få det beste mulige miljøet i boligen din. Multikomfort-konseptet omfatter energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys. Multikomfort er morgendagens løsning basert på dagens innovative tekniske muligheter.

Multikomfort stiller faktisk høyere krav til løsninger og utstyr enn byggteknisk forskrift (TEK10) fra Direktoratet for byggkvalitet. Det betyr at når du velger Multikomfort får du de aller beste løsningene for din nye bolig.

Miljøvennlig

Energieffektive og
fornybare løsninger.

God design

God arkitektur og
universell utforming.

Lønnsomt

For både boligeier og
byggmester.

God støydemping

Materialer og løsninger som gir god støydemping og riktig akustikk.

Trygge løsninger

Kjente metoder og produkter som er kvalitetssikret både teknisk og økonomisk.

Vedlikeholdsvennlig

Løsninger og installasjoner som er basert på enkel teknologi tilpasset alle livsfaser.

Behagelig lys

Riktig belysning og innovative vindusløsninger med sterkt fokus på plassering og solskjerming.

Behagelig inneklima

Moderne oppvarmings- og ventilasjonsløsninger sørger for ren luft og behagelig temperatur hele året.