Prosessen

Veien fra ide til nøkkelferdig hus kan være lang og komplisert både for privatpersoner og utbyggere.

Florvaag Hus har både erfaring, nettverk og kompetanse – så uansett hvor langt du har kommet i prosessen hjelper vi deg gjerne med å realisere din husdrøm eller utbyggingsprosjekt.

Privat

1

Du har kjøpt eller pekt deg ut drømmetomten og er klar til å slå deg ned med eget, nytt hus.
Vi hjelper deg med å vurdere potensialet for tomten din – hva som praktisk lar seg gjøre samt hva som kan bygges ut i fra reguleringsbestemmelser.

2

Enten du allerede har pekt ut drømmehuset eller ønsker å tilpasse noe helt eget er vi på plass med kompetanse og nettverk. Vår prosjektutvikler og arkitekt kommer gjerne på befaring, ser på eiendommen sammen med deg og lytter til dine ønsker og behov. Vi tilbyr et stort utvalg av tradisjonelle og moderne boliger. Velg det huset som passer best for deg, så hjelper vi deg i gang med et godt pristilbud og gir deg en oversiktlig kontrakt med tilbud, tegninger og leveranse i én oversiktlig pakke.

3

Vi hjelper deg selvsagt med søknaden til kommunen og sørger for at denne er komplett og inneholder alt den skal – da sikrer vi en god og rask søknadsprosess. Type søknad som skal sendes inn og behandlingstid vil variere noe fra sak til sak.

4

Før oppføringen av boligen starter, avtaler vi hvor mye arbeid du selv ønsker å gjøre som egeninnsats. Deretter starter selve byggingen. Under byggeprosessen har vi en god og jevn dialog – slik sikrer vi at du blir fornøyd og at arbeidet blir utført hensiktsmessig.

5

Vi overleverer boligen til deg for egeninnsats som maling, tapetsering, gulvlegging, mur- og flisarbeid dersom avtalt. Etter dette skjer montering av innredning som kjøkken, bad og garderobe. På denne tiden monteres også dører og listverk.

6

Huset er ferdig og klart for innflytting! Alt arbeid gjennomgås og eventuelle feil eller mangler rettes opp. Ett år etter overlevering blir det gjennomført en ny kontroll av boligen for å sikre at du er fornøyd og at boligen er fri for feil og mangler.

Utbygger

1

Har du hånd om en tomt selv, ønsker tomt og vil ha en trygg, solid og erfaren samarbeidspartner til ditt prosjekt er Florvaag det riktige sted å starte. Som utbygger blir det viktig med optimal tomteutnyttelse for å sitte igjen med flest mulig salgbare kvadratmeter og boenheter når prosjektet er ferdigstilt.

2

Vår prosjektutvikler og arkitekt kommer gjerne på befaring, ser på eiendommen sammen med deg og lytter til dine ønsker og behov. Vi kan raskt svare på om ditt prosjekt er realistisk å få til. hjelper deg med å vurdere potensialet, mulighetene og hva som praktisk lar seg gjennomføre ut i fra reguleringsbestemmelser og andre faktorer. Florvaag tilbyr et stort utvalg av tradisjonelle og moderne boliger, inklusive flermannsboliger som sikrer best mulig kapitalisering av tomten og prosjektet.

3

Etter at boligtyper er valgt hjelper vi deg i gang med et godt pristilbud og gir deg en oversiktlig kontrakt med tilbud, tegninger og leveranse i én oversiktlig pakke. Florvaag er som en del av Optimera og Monter en «one-stop-shop» og vi kan levere både alle nødvendige fagdisipliner samt arkitekt, tekniske tjenester og alt annet som skal til for at ditt prosjekt skal bli nøkkelferdig og klart for salg.

4

Vi hjelper deg selvsagt med søknaden til kommunen og sørger for at denne er komplett og inneholder alt den skal – da sikrer vi en god og rask søknadsprosess.  Hva type søknad og lengden på søknadsprosess avhenger av flere forhold, og vi vil etter møte med kommunen sette igang en god og riktig prosess for å sikre optimal framgang for prosjektet.

5

Under byggeprosessen kjører vi jevnlige prosjektmøter og har en god og jevn dialog slik at vi sikrer at du blir fornøyd, arbeidet blir utført hensiktsmessig og at prosjektet følger de planer og progresjon som er avtalt.

6

Huset er ferdig og det er klart for iverksettelse av markedsføring og salgsprosess. Alt arbeid gjennomgås og eventuelle feil eller mangler rettes opp. Vi utfører de avtalte etterkontroller for å sikre at boligen er fri for feil og mangler og at både du som utbygger og sluttkunde er godt fornøyd.