Har du en ubrukt tomt?
Realiser verdien!

Vi hjelper deg fra A til Å.   

Med den rette samarbeidspartneren, kan prosessen være akkurat så omfattende som du ønsker at den skal være.

Florvaag Hus har over 100 års erfaring i byggebransjen og hjelper deg gjerne med å realisere potensialet i dine tomter og ditt byggeprosjekt.

Hvem kan bli utbygger?

I utgangspunktet kan alle som sitter på uutnyttet tomteareal bli utbygger. Enten du eier eller har opsjon på tomteareal, har hånd om en gammel gård som ikke er i bruk lenger eller en større eplehage på egen tomt, har du muligheten til å realisere verdien i tomten ved å bygge på den.

Florvaag Hus legger til rette for at alle skal kunne lykkes som utbygger, uavhengig av tidligere erfaring på dette feltet. Sammen med deg setter vi opp en gjennomførings- og finansieringsplan som passer dine behov. Du velger også selv hvilken grad av involvering du selv ønsker å ha, og hvor mye vi skal stå for.

Hva bør du tenke på når du bygger for å selge?

En stor forskjell mellom å bygge som utbygger og å bygge til deg selv, er at du som utbygger som regel bygger for å selge. Dermed blir det viktig med optimal tomteutnyttelse, for å sitte igjen med flest mulig salgbare kvadratmeter når prosjektet er ferdigstilt.

Du bygger ikke først og fremst ditt eget drømmehjem, men i stedet noe markedet er interessert i, slik at du får solgt. Blant annet kan det være lurt å se an området du bygger i, slik at du fører opp noe som harmonerer med øvrig bebyggelse i området.

La Florvaag ta seg av praktiske og juridiske avklaringer

Før du begynner å bygge, er det en rekke hensyn som skal tas, både praktisk og juridisk. Når vi er på befaring på tomten, er dette blant annet for å kunne avklare alt rundt infrastruktur og grunnforhold, som strøm, vann, avløp og lignende. Slik kan vi avgjøre hva som må til for at området skal være byggbart. Det må dessuten tas en avklaringsrunde med eventuelle naboer som vil berøres av prosjektet.

Samtidig vil myndighetene ha ulike krav og retningslinjer som man må rette seg etter. En erfaren byggmester har oversikt over hva som kreves, og vi sørger for at nødvendige godkjenninger og tillatelser er på plass før byggingen starter.

Hvorfor velge Florvaag som samarbeidspartner?

Ved å velge Florvaag til å administrere ditt utbyggingsprosjekt, velger du en erfaren og profesjonell samarbeidspartner.

Florvaag er en av de mest erfarne og komplette utbyggingspartnerne i landet – og, med alle leveranser og tjenester i eget hus er vi det som kan kalles en «one-stop-shop» for utbyggeren.

Lang erfaring fra 1901 og over 100 år i markedet

Solid og erfaren eier og organisasjon via Optimera

Alle tilvalg og alt kunden trenger i eget hus via Optimera/Monter

Egen reguleringskompetanse

Tekniske tjenester i eget hus

Egen arkitekt og tegner

To komplette boligkataloger fra Vestlandshus og Florvaag Hus

Kontakt oss

Har du ikke planene klar kan vi bidra med nødvendige mulighetsstudier for å sikre optimal utnyttelse av din tomt. Med et meget bredt nettverk av samarbeidspartnere koordinerer vi etter avtale med deg og kan gjerne lose deg gjennom byggeprosjektet fra start til slutt.

Ønsker du å undersøke dine muligheter til å prøve deg som utbygger – ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Telefon: 958 03 645   //  E-post: lars@sandland.as