Har du en ubrukt tomt?
Realiser verdien!

Vi hjelper deg fra A til Å.   

Med den rette samarbeidspartneren, kan prosessen være akkurat så omfattende som du ønsker at den skal være.

Florvaag Hus har over 120 års erfaring i byggebransjen og hjelper deg gjerne med å realisere potensialet i dine tomter og ditt byggeprosjekt.

Hvem kan bli utbygger?

I utgangspunktet kan alle som sitter på uutnyttet tomteareal bli utbygger. Enten du eier eller har opsjon på tomteareal, har hånd om en gammel gård som ikke er i bruk lenger eller en større eplehage på egen tomt, har du muligheten til å realisere verdien i tomten ved å bygge på den.

Florvaag Hus legger til rette for at alle skal kunne lykkes som utbygger, uavhengig av tidligere erfaring på dette feltet. Sammen med deg setter vi opp en gjennomførings- og finansieringsplan som passer dine behov. Du velger også selv hvilken grad av involvering du selv ønsker å ha, og hvor mye vi skal stå for.

Hva bør du tenke på når du bygger for å selge?

En stor forskjell mellom å bygge som utbygger og å bygge til deg selv, er at du som utbygger som regel bygger for å selge. Dermed blir det viktig med optimal tomteutnyttelse, for å sitte igjen med flest mulig salgbare kvadratmeter når prosjektet er ferdigstilt.

Du bygger ikke først og fremst ditt eget drømmehjem, men i stedet noe markedet er interessert i, slik at du får solgt. Blant annet kan det være lurt å se an området du bygger i, slik at du fører opp noe som harmonerer med øvrig bebyggelse i området.

La Florvaag ta seg av praktiske og juridiske avklaringer

Før du begynner å bygge, er det en rekke hensyn som skal tas, både praktisk og juridisk. Når vi er på befaring på tomten, er dette blant annet for å kunne avklare alt rundt infrastruktur og grunnforhold, som strøm, vann, avløp og lignende. Slik kan vi avgjøre hva som må til for at området skal være byggbart. Det må dessuten tas en avklaringsrunde med eventuelle naboer som vil berøres av prosjektet.

Samtidig vil myndighetene ha ulike krav og retningslinjer som man må rette seg etter. En erfaren byggmester har oversikt over hva som kreves, og vi sørger for at nødvendige godkjenninger og tillatelser er på plass før byggingen starter.

Hvorfor velge Florvaag som samarbeidspartner?

Ved å velge Florvaag til å administrere ditt utbyggingsprosjekt, velger du en erfaren og profesjonell samarbeidspartner.

Florvaag er en av de mest erfarne og komplette utbyggingspartnerne i landet – og, med alle leveranser og tjenester i eget hus er vi det som kan kalles en «one-stop-shop» for utbyggeren.

Lang erfaring fra 1901 og over 120 år i markedet

Egen reguleringskompetanse

Tekniske tjenester i eget hus

Egen arkitekt og tegner

To komplette boligkataloger fra Vestlandshus og Florvaag Hus

Prosessen

Veien fra ide til nøkkelferdig hus kan være lang og komplisert både for privatpersoner og utbyggere.

Florvaag Hus har både erfaring, nettverk og kompetanse – så uansett hvor langt du har kommet i prosessen hjelper vi deg gjerne med å realisere din husdrøm eller utbyggingsprosjekt.

Utbygger

1

Har du hånd om en tomt selv, ønsker tomt og vil ha en trygg, solid og erfaren samarbeidspartner til ditt prosjekt er Florvaag det riktige sted å starte. Som utbygger blir det viktig med optimal tomteutnyttelse for å sitte igjen med flest mulig salgbare kvadratmeter og boenheter når prosjektet er ferdigstilt.

2

Vår prosjektutvikler og arkitekt kommer gjerne på befaring, ser på eiendommen sammen med deg og lytter til dine ønsker og behov. Vi kan raskt svare på om ditt prosjekt er realistisk å få til. hjelper deg med å vurdere potensialet, mulighetene og hva som praktisk lar seg gjennomføre ut i fra reguleringsbestemmelser og andre faktorer. Florvaag tilbyr et stort utvalg av tradisjonelle og moderne boliger, inklusive flermannsboliger som sikrer best mulig kapitalisering av tomten og prosjektet.

3

Etter at boligtyper er valgt hjelper vi deg i gang med et godt pristilbud og gir deg en oversiktlig kontrakt med tilbud, tegninger og leveranse i én oversiktlig pakke. Florvaag er som en del av Optimera og Monter en «one-stop-shop» og vi kan levere både alle nødvendige fagdisipliner samt arkitekt, tekniske tjenester og alt annet som skal til for at ditt prosjekt skal bli nøkkelferdig og klart for salg.

4

Vi hjelper deg selvsagt med søknaden til kommunen og sørger for at denne er komplett og inneholder alt den skal – da sikrer vi en god og rask søknadsprosess.  Hva type søknad og lengden på søknadsprosess avhenger av flere forhold, og vi vil etter møte med kommunen sette igang en god og riktig prosess for å sikre optimal framgang for prosjektet.

5

Under byggeprosessen kjører vi jevnlige prosjektmøter og har en god og jevn dialog slik at vi sikrer at du blir fornøyd, arbeidet blir utført hensiktsmessig og at prosjektet følger de planer og progresjon som er avtalt.

6

Huset er ferdig og det er klart for iverksettelse av markedsføring og salgsprosess. Alt arbeid gjennomgås og eventuelle feil eller mangler rettes opp. Vi utfører de avtalte etterkontroller for å sikre at boligen er fri for feil og mangler og at både du som utbygger og sluttkunde er godt fornøyd.

Kontakt oss

Har du ikke planene klar kan vi bidra med nødvendige mulighetsstudier for å sikre optimal utnyttelse av din tomt. Med et meget bredt nettverk av samarbeidspartnere koordinerer vi etter avtale med deg og kan gjerne lose deg gjennom byggeprosjektet fra start til slutt.

Ønsker du å undersøke dine muligheter til å prøve deg som utbygger – ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Telefon: 928 10 680   //  E-post: sto@fhus.no